Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

 Allt fler väljer att resa kollektivt med buss och tåg genom Halland och förra året ökade det totala resandet med minst fem procent.

Klimatsmart resande är Hallands väg framåt

Bättre tågförbindelser, mer landsbygdstrafik, fler cykelvägar men mindre flyg, om Miljöpartiet får bestämma. Men MP står ensamt mot majoriteten.

Det här är en ledarartikel. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

Så skulle den nya Regionala infrastrukturplanen 2018-29 litet krasst kunna sammanfattas.

Den ska fastställas när nu regionfullmäktige sammanträder. Sådana beslut tas regelbundet och därefter är det regeringen som fastställer planen till våren.

Faktum är att den miljöpartiska inställningen till kollektivtrafik återfinns både här och var i planen, och konstigt vore det annars eftersom MP sitter i regeringen som, utfärdat direktiven. Att bygga fler cykelvägar än den ständigt omhuldade Kattegattleden vore en bra idé. Exempelvis så att det går att cykelpendla längs riksvägen 26 från Halmstad till Oskarström.

Än en gång poängteras i planen hur viktigt det är att bygga ut Västkustbanan med dubbelspår. Intressant nog konstaterar Trafikverket i sitt remissvar att planeringen behöver synkroniseras eftersom det finns en tidsmässig skillnad i förslaget till nationell plan och i förslaget till regional plan om att bygga ut Halmstads central och dubbelspår genom Varberg med ett nytt resecentrum. Underförstått att det är staten som bestämmer i vilket takt pengarna kommer för satsningarna.

Likaså är länsstyrelsens invändning noterbar om att den regionala utvecklingsstrategin, "Halland bästa livsplatsen", tycks ha passerat bäst-före-datum eftersom den numera är tolv år gammal. Utvecklingsstrategier är visserligen på visionära nivåer men de behöver lyftas till ännu högre höjder. I samband med att systemanalysen Transportsystem för en hållbar regional utveckling 2013 talades exempelvis om högtflygande planer på att bygga linbanor som ett sätt att ta sig fram i Halland. 

Länsstyrelsen avslutar sitt remissvar mer realistiskt och varnar för att landsbygdens kollektivtrafik hotas på sikt. ”Då turer inte är lönsamma riskerar de att läggas ner. Turerna på landsbygden är ofta lagda i långa slingor vilket minskar attraktiviteten i att åka kollektivt. Ändå skriver man om att även landsbygdsmiljöer ska vara attraktiva och tillgängliga och att det ska påverkar inflyttningen positivt. Nedlagd kollektivtrafik eller långa restider lockar inte till kollektivt resande eller inflyttning”.

Hylte kommun, som Halland enda inlandskommun, gör den rikttiga iakttagelsen att Halmstad-Nässjö-banan kan fungera som en länk mellan Västkustbanan och Södra stambanan, mellan de båda städerna för högre utbildning Halmstad och Jönköping.
Hylte ser längre in i framtiden med dragningen av höghastighetsjärnvägen mellan Malmö och Stockholm får ett planerat stopp i Värnamo. ”HNJ-banan ska bli södra Hallands framtida klimatsmarta resväg till Stockholm”, heter det i Hyltes remissvar.

Utvecklingen av hamnarna i Halland är andra klimatsmarta satsningar med kringliggande infrastruktur som inte enbart bygger på vägburna godstransporter utan på järnväg. Mindre klimatvänligt är flyget som även i fortsättningen får regionala bidrag till driften, till MP-ledamöternas stora förtret.