Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Stortorgets fontän i Laholm väcker debatt

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. 

"Är det småaktigt att kommunen tar ansvar?"
Replik på artikeln ”Nu porlar vattnet igen i Stortorgets fontän”, 14/7.

I HP lördagen den 14/7 skriver man ”Gullander gått emot kommunens småaktighet” och blir hjälten hela dagen. Gunnar Gullander fyller fontänen på eget bevåg. Är det småaktigt att ta ett beslut som innebär att kommunen tar ansvar för vårt viktigaste livsmedel – nämligen dricksvattnet? Är det småaktigt av kommunen att försäkra sig om vattenkvaliteten innan man exponerar en vattenspegel (med sprut) med tekniskt vatten mitt i stadscentrum? Är det småaktigt att visa solidaritet med våra livsmedelsproducenter som behöver vatten till djur och natur?
Kun:s beredningsutskott fick grönt ljus från Laholmsbuktens va att eventuellt vattenuttag från borran med tekniskt vatten vid Glänningesjö inte påverkar grundvattennivån under sen eftermiddag torsdag 12/7 – vi agerar fredag morgon 13/7 och fattar beslut om att fontänen ska komma igång och vi sköter det internt i kommunen.
Den dagen jag får besked om att grundvattnet påverkas eller att livsmedelsproducenterna behöver vattnet är jag den förste att föreslå torrläggning av den ögonfröjd som fontänen är.
Vattenfrågan stannar inte vid en fontän som triggar nostalgi. Det är val­år, ingen vill se till helheten utan den som skriker högst och mest vinner och den som tar saken i egna händer blir hjälte. Vart är vi på väg i Laholms kommun? ­Demokrati betyder inte att man får som man vill utan att allas röster blir hörda och beslut fattas utifrån ett helhetsperspektiv. Jag är orolig inför framtiden i kommunen och kommande val där/när populism och feghet att fatta svåra beslut styr.
En väldigt klok universitetslektor jag haft förmånen att lyssna på sa att historiskt krigade man om land, nu krigar man om energi men i framtiden kommer man att kriga om sötvatten. Gullander med medlöpare kan inte starta ett krig men vårt dricksvatten är allas vår angelägenhet och därför bör det prioriteras högst av allt och hanteras med stor varsamhet.
Cecilia Roos (M)
Ordf. Kultur o Utvecklingsnämnden Laholm
 
Ohållbara argument från Laholms kommun

Replik på artikeln ”Nu porlar vattnet igen i Stortorgets fontän”, 14/7.
 
Vi kunde gjort något riktigt bra tillsammans Laholms kommun och folk­opinionen, nämligen firat vårt praktfulla konstverk i sommar. För övrigt mötte jag vid bassängkanten häromdagen en dam som deltog i invigningen 1933.
 
I stället blåser kun:s ordförande Cecilia Roos (M) till strid mot mig personligen, att bli så bespottad inför pressen för att ha kanaliserat den lågmälda folkstormen genom privat påfyllning av tekniskt vatten med en önskan att få igång ”sprutet”, accepterar jag inte. När stormen kulminerade i fredags och kun-ledningen gjort en kovändning skulle tydligen handlingskraft visas, den ökade kunskap som då inhämtats fanns tillgänglig den 11/6 och borde inhämtas före delegationsbeslutet.
 
Fullt medvetna om att tekniskt vatten påfyllts har kun:s ledning under hand framfört ett antal enligt mig ohållbara argument till varför det inte skulle spruta i sommar.
 
Man visade handlingskraft genom att dra proppen ur en halvfull bassäng den 27/6, var finns egentligen logiken att två andra fontäner fortsatt att spruta hela tiden med befintligt vatten? (vatten som vatten?)
 
En iakttagelse efter två torrlagda veckor i intensiv värme, bassängen läcker som ett såll och avdunstar marginellt.
 
Självklart har undertecknad sökt dialog med kun:s ordförande utan framgång men hon återkopplar inte på min begäran.
Gunnar Gullander