Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

nato
Nato. Är militäralliansen bra för Sverige eller inte? Åsikterna går i sär vilket märks här på HP-läsaren. En tidigare skribent får svar i en replik i dag.

Nato är stabiliserande i Europa

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. 

Replik

Svar till Martin Berntson, Haverdal, 25/1.

Nato. När man deltar i en debatt är det viktigt att göra det utifrån verkligheten oavsett hur den ser ut. Verkligheten är att om det blir en militär konflikt i Östersjöområdet kan inte Sverige, som under andra världskriget, vara neutralt. Vårt EU-medlemskap gör det omöjligt. Sverige måste följa EU-avtal som vi undertecknat, som Lissabonfördraget. Artikel 42.7 i fördraget säger ”Om en medlemsstat skulle utsättas för väpnat angrepp på sitt territorium är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel i enlighet med artikel 51 i Förenta Nationernas stadga.”

Dessutom ställde sig en enig riksdag 2009 bakom följande uttalande ”Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige bör ha förmåga att kunna ge och ta emot militärt stöd”. Vårt EU-medlemskap och riksdagens uttalande innebär att en neutralitetspolitik inte är möjlig.

Det är väl känt att vår nedrustning inneburit att försvarsmakten inte kan försvara Sverige, vi behöver hjälp av andra länder. Du säger att vi ska samarbeta med Finland och andra stater runt Östersjön. Jag förmodar att du menar de baltiska staterna eftersom du senare i din insändare exkluderar EU-medlemmen Polen, som Sverige enligt avtal är skyldigt att ge stöd och bistånd!? Inget av de länder du nämner har förmåga att hjälpa Sverige, de behöver själva hjälp!

Det du förespråkar är ingen lösning på Sveriges säkerhet. Vem ska hjälpa Sverige om vi angrips? Finns det någon annan lösning än hjälp från Nato? Målet med samarbetet i Nato är att undvika krig genom att ha en sådan försvarsförmåga att en angripare inte vill och kan angripa alliansens medlemmar. Är det inte ett mål som Sverige kan ställa upp på?

Krister Edvardson

MEST LÄST