Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

fibernedgravning

Frågor söker svar om fiber och kommunen

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. 

Replik

Apropå artikeln ”Nej-sägare till fiber oroar regionen”, 16/11

Fiber. Återkommer med några erfarenheter och kommentarer till artikeln om: ”Nej-sägare till fiber oroar regionen” den 16/11-17.

För några år sedan fick vi via information hos vår lokala affär erbjudande om fiberanslutning från Halmstads Stadsnät/HS, samt att vi kunde anmäla vårt intresse att delta.

Vi anmälde oss. Dock när vi såg villkoren med bindningstid på 10 år, engångskostnad på cirka 12 000 kronor, där ledningen enbart skulle läggas till tomtgränsen, valde vi att avstå från anslutningen.

Senare fick jag reda på att HS, på grund av att annat företag (Telia) hade börjat konkurrera, drastiskt sänkt sina priser, under 6 000 kronor och detta inklusive indragning till villorna samt anslutning till intern router. Även bindningstiden hade slopats.

Med ovan i minnet uppstår följande frågor och kommentarer till beslutsfattare i Halmstads kommun:

1. Vilka ägardirektiv finns från kommunen till HS? Då det handlar om ett kommunalt bolag utgår jag ifrån att målet är och var att så många medborgare som möjligt servas med och ansluter sig till fibernätet och inte att vinstmaximeringen är första prioriteten.

2. Är det rimligt och försvarbart att ändra villkoren och priser (minskning med över 60 procent) så drastiskt och i princip över en natt. Eller kan det hela handla om inkompetent ledning och styrelse i HS?

3. Kan vi, som inte har anslutit oss än, tillgodoräkna oss samma förbättrade villkor?

Med stort intresse ser jag och säkert många andra med mig fram emot en kommentar från kommunledningen.

Gerald Weidemann

Svar direkt

Halmstads stadsnät har under många år haft en anslutningsavgift på 4 800 kr för villor och småhus. I den anslutningsavgiften grävde vi fram till tomtgräns och erbjudandet gällde i samband med att vi grävde i området.

Efter efterfrågan från kunder tog vi under 2016 beslut om att gräva hela vägen in till husbyggnaden samt att göra håltagning i fasaden. I samband med detta höjde vi anslutningsavgiften till 6 800 kr.

Halmstads stadsnäts ambition är och har alltid varit att alla i kommunen skall ha möjlighet att kunna ansluta sig till vårt fibernät och att så många som möjligt ansluter sig när vi är på plats och genomför utbyggnaden. Vi har därför valt att under en tidsbegränsad period i samband med utbyggnaden erbjuda en låg anslutningsavgift.

Utdrag ur ägardirektiv för Halmstads stadsnät AB;

”Målet är att alla invånare, offentliga förvaltningar och företag inom kommunen ska få tillgång till Halmstads öppna lokala nät på lika villkor och att tjänsteleverantörerna ska få tillgång till det öppna lokala nätet för att sälja tjänster till dem som är anslutna till det. Nätet skall möjliggöra en interaktiv mötesplats i människans och samhällets tjänst som karaktäriseras av oberoende, valfrihet och gränslöshet.”

[...]

”Bolaget ska arbeta affärsmässigt och på marknadsmässiga villkor.”

Eva Svedberg

Marknadschef

Halmstads stadsnät

MEST LÄST