Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

En buss var tredje minut

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. 

Replik
Svar till Patrik Svärd samt Eva Magnusson, 3/2.
Halmstad har historiskt haft regionbussar, stadsbussar och tåg på olika platser i staden. Med start december 2017 har trafikslagen samordnats till en plats vilket möjliggör byten för vidare resa med kollektivtrafiken. Mellan de nya hållplatserna längs Laholmsvägen och Stora Torg går det under högtrafik en stadsbuss var tredje minut och riktning, ett utbud som ger ett snitt på 90 sekunders väntetid för fortsatt resa. Genom att regionbussar numera kör direkt till Resecentrum har restiderna förkortats för de resenärer som ska åka vidare med tåg samtidigt som byten kan ske till andra trafikslag för vidare resa.

Hallandstrafiken är medvetna om att förändringen som genomfördes i december av vissa kan upplevas som en försämring. Det som nu synliggörs är behovet av att Halmstad Resecentrum byggs färdigt. En sista etapp som inkluderar kortare gångvägar mellan bussar och tåg samt en ny resecentrumsbyggnad placerad mellan de olika trafikslagen. I det korta perspektivet arbetar Hallandstrafiken tillsammans med Halmstads kommun med att vidta åtgärder som ska förbättra upplevelsen vid byte mellan trafikslag, detta då trygghet är ett viktigt perspektiv vid val av färdmedel.

Hallandstrafiken erbjuder en väl utbyggd stadsbusstrafik mellan Resecentrum och Stora Torg för vidare resa, dock skiljer sig utbudet med stadsbusstrafiken över dygnet med följd att anslutningar mellan stad och regionbussar inte fungerar tillfullo efter midnatt. Hallandstrafiken har för avsikt att justera färdvägen för nattbussar i syd och östlig riktning (information via hemsida och andra kanaler). En förändring som genomförs utifrån inkomna kundsynpunkter och som gäller tills det att utbudet för stadsbussarna förbättrats efter midnatt.

I ämnet regionbussar från det östra hållet i Halmstad är även zonfrågan med och spökar. Hallandstrafiken är fullt medvetna om detta och har för avsikt att omhänderta frågan i samband med införandet av ett nytt biljett- och betalsystem under 2018/2019.

Daniel Modiggård

trafikchef

MEST LÄST