Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Vi vill att fler i Halland tar tåget

De moderata regionpolitikerna Dag Hultefors och Gösta Bergenheim bemöter synpunkter från Göran Nilsson (HP 23/10) och Sten Wiberg (HP 16/11).

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Debatt HP 29/11. Region Halland och Hallandstrafiken gör nu tillsammans med Jönköpings Länstrafik, kommunerna längs HNJ-banan och Trafikverket gemensam sak att försöka lyfta Krösatågstrafiken med idag för lågt resande.

Satsningen är ett försök och utgör den enskilt största ekonomiska posten i Hallandstrafikens kollektivtrafikplan för 2018, där vi på tre år satsar 15 miljoner kronor. Fokus ligger inom tre områden: en utökad och bättre anpassad tågtrafik, upprustade stationsmiljöer (väderskydd, parkering med mera) samt att öka kunskapen om HNJ-banan som resalternativ.

Från och med den 10 december kommer möjligheterna till arbets- och studiependling att förbättras, både inom Halland och Småland, men också för dem som reser över länsgräns. Det blir enklare att resa mellan Jönköping och Halmstad med fler direkta turer och fler resmöjligheter för längre tågresor mot exempelvis Stockholm eller Köpenhamn genom bättre bytesmöjligheter. Utöver fler tågavgångar startar en ny busslinje Hyltebruk-Landeryd, i syfte att förbättra Hyltebruks koppling till HNJ-banan.

I arbetet med att, tillsammans med Jönköpings Länstrafik, ta fram en tågtidtabell finns flera faktorer att ta hänsyn till. Den största begränsningen för HNJ-banan är dess enkelspår, innebärande att tågen måste mötas vid specifika mötesstationer. Vi har haft önskemål om att senarelägga den tidiga turen från Halmstad men 2018 har persontrafiken fått stå tillbaka för Stora Ensos behov av godstrafik till Hyltebruk. Vi ser ändå fördelar med att låta avgången starta i Halmstad. Det skapar nya resmöjligheter för oss hallänningar, samtidigt som turen som kommer till Jönköping strax före åtta är ytterst viktig för invånarna i Gislaved och Värnamo.

En fortsatt förbättring av tidtabellen har hög prioritet inför kommande överläggningar, liksom målbilden med åtta dubbelturer per vardag. Målet för satsningen på HNJ-banan är att fler ser Krösatåget som ett attraktivt och konkurrenskraftigt resalternativ.

Dag Hultefors (M),

ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland

Gösta Bergenheim (M),

ordförande Hallandstrafiken

Debatt