Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Vi har satsat 60 miljoner för fler i arbete

Socialdemokraterna i Halmstad, vill genom Rose-Marie Edlunds och Michael Svenssons inlägg, visa på flera möjligheter att öka integrationen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Debatt HP 28/9. I planeringsdirektiv som gäller för innevarande år i Halmstads kommun är det satsat 60 miljoner kronor till arbetsmarknadsprojekt som syftar till att ge människor som står långt från arbetsmarknaden möjlighet till jobb.

Vi vill även utöka antalet stödboenden för ensamkommande flyktingbarn, i stället för Hem för vård och boende (HVB-hem) och fokusera på vad de nya svenskarna behöver för att acklimatisera sig i det svenska samhället, som traumabearbetning och annat stöd.

Det är mycket viktigt att hjälpa de olika föreningarna med att inlemma personerna i samhället genom kultur, idrott, bildning och andra fritidsaktiviteter. Dessutom kan föreningslivet medverka i olika evenemang genom så kallade samhällskontrakt där föreningar får bidrag till deras verksamhet mot att de hjälper till med nattvandringar, integrationsprojekt och liknande när det händer saker i staden.

Vi vill satsa på fler Medborgarservicekontor. Medborgarservice är viktig ur integrationssynpunkt och ger invånarna större möjlighet till delaktighet och insyn i kommunens verksamhet, vilket är en förutsättning för att snabbt komma in i samhället.

Arbetsförmedlingen och kommunen ska arbeta tillsammans för att etablera en nyanländ person i samhället. Mer av samarbete över gränserna behövs. Halmstads kommunala bostadsbolag HFAB har redan i dag ett socialt engagemang, ett engagemang som vi gärna ser utvecklas ytterligare. Fler privata aktörer kan även samverka med kommunen i arbetet för ökad trygghet. Tidiga insatser i form av yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb är ett effektivt och meningsfullt sätt för den enskilde som befinner sig i en asylprocess att skapa bättre förutsättningar för framtida etablering.

Vi vill satsa mer på tidiga insatser för elever i grundskolan. Vi vill ha fler speciallärare och pedagoger för att skapa en inkluderande och likvärdig utbildning för alla barn. Vi vill utveckla rutiner för framgång i mottagandet och mötet med nyanlända barn och flerspråkiga elever.

Vi vill göra bostadssociala satsningar i våra större bostadsområden. Vi vill se en blandning av fler hyresrätter, bostadsrätter och egna hem för att skapa en mindre segregerad bostadsmarknad. Vi vill också ha rimliga hyror så att människors valmöjligheter beträffande sitt boende ökar.

Allt detta finns med i (Socialdemokraternas) Planeringsdirektiv med budget som gäller 2017 i Halmstads kommun.

Rose-Marie Edlund (S),

kommunråd Halmstad

Michael Svensson (S),

vice ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Debatt

MEST LÄST