Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Vattenbristen är ett resultat av dålig planering

Urban Lantz i Halmstad har funderingar på bevattningsförbudet och vill ha svar på hur politiken ser på lösningarna.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Debatt 29/9. Sen bevattningsförbudet införts i Halmstad har vi fått läsa en del tyckande hit och dit i HP men väldigt lite fakta om dricksvattenförsörjning, orsak och verkan. Vi lever i ett land som har de bästa förutsättningarna att förse invånarna med dricksvatten. Enligt LBVA kan vi behöva köa för att få 5 liter vatten per person och dygn.

Dricksvatten kan produceras från grundvatten och/eller från ytvatten (sjöar, floder). Grundvatten kan i princip pumpas genom ett filter, lite klor tillsätts och sen går det rakt ut till hushållens vattenkran.

Ytvatten från sjöar eller vattendrag måste renas i flera steg innan kan det pumpas vidare till hushållen. Kostnaden för ytvatten är högre.

Stockholms stad norr förses med ytvatten från Görvälnverket sedan 1928. Se www.norrvatten.se Delar av Skåne-Malmö förses med vatten från Bolmen. Se http://sydvatten.se

Märkligt nog har Solna följt av Sundbyberg som förses med ytvatten från just Norrvatten lägst taxa i landet.

Halmstads kommun (och dess skattebetalare) investerade i ett ytvattenverk på 1960-talet men rev detta för några år sedan. Det gamla vattenverksområdet på Sannarp är nu uppställningsplats för bilar. Ytvattnet som vi drack tidigare finns fortfarande tillgängligt men Halmstad använder detta vatten för att kyla sopstationen på Kristinehed numera. Lite tillspetsat kan man säga att vi importerar sopor till kommunen som vi kyler med vårt dricksvatten från vattentäkten Torvsjön-Fylleån. Nissan borde duga som kylvatten?

Det är ganska lätt att inse att tjänstemän och politiker i Halmstads kommun inte gärna kan säga att ett nytt vattenverk borde byggas. Det vore ju en gigantisk prestigeförlust. Vi rev ju precis det gamla...

Sveriges geologiska undersökningars (www.sgu.se) rapport i somras visar att små grundvattenvattenmagasin har genomgående högre nivåer än stora där kommuner tar ut vatten.

Jag har svårt att förstå hur klimatförändringar enbart påverkar de stora magasinen? Sanningen är naturligtvis att om vi pumpar upp mer vatten än vad moder jord fyller på sjunker nivån. Detta i sig är ju ett miljöproblem. Är det rätt att använda grundvatten när vi har sjövatten? Sjövatten som inte används rinner till sist ut i havet via floder så vatten som tas ut påverkar inte miljön.

Hur vill de olika politiska partierna i Halmstads kommun åtgärda problemet? Detta är en viktig fråga för mig som kommer att vara avgörande för hur jag röstar i kommunalvalet nästa år och jag tror fler tycker så.

Den gamla sagan om kejsarens nya kläder passar bra in som beskrivning på problemet. Kanske säger barnet: Mamma titta... det finns ju vatten i sjön!

Urban Lantz

Debatt

MEST LÄST