Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Tiden för att nå klimatmålen är alltför knapp

Det räcker inte med teknikutveckling för flyget för att klara klimatmålen. Det krävs mer åtgärder, skriver Nils Werner, aktiv i Klimataktion Halmastad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Debatt 22/2. Idrotts- och kulturpersoner har tagit ställning för klimatet och slutar flyga. Samtidigt skickar några framträdande politiker förvirrande budskap. Sara Skyttedal (KD) förordar ökat flygande för att rädda klimatet. Annie Lööf (C) förstår att enskilda har ansvar, att flygets utsläpp är ett stort klimatproblem, men vill inte minska sitt privata flygande eller föreslå det för andra (SVD 30/1).

Alliansen och SD har inte gett politiska förslag, men lovar riva upp flygskatten. HP:s ledare anser att teknikskifte räcker för att reducera flygets utsläpp och pekar på bilsektorn. Den utvecklingen började för tjugo år sedan. El - och hybridbilar står för 5 procent av nybilsförsäljningen 2017.

Transportsektorn står för 30 procent av växthusgasutsläppen varav flyget hälften.

Flygets bränsleeffektivitet ökar 1 procent per år. Flygandet ökar med 4 procent per år . Flygindustrin har börjat titta på biobränsle. Målet är att få inrikesflyget fossilfritt 2030. Det finns för närvarande inga mål för utrikesflyget, som fördubblats på 15 år. Problemen med biobränsle är flera.

Flyget kommer att konkurrera med vägtransporter, industri och jordbruk om produktionen av biobränsle. Tiden för att utveckla produktionen tillräckligt är tio år eller mer. Detta är för långsamt för att nå klimatmålen.

Stor produktion av biobränsle från skogsråvara kommer att minska skogens biologiska mångfald. Detta är inte ett lyxproblem eftersom mångfalden är ett av fundamenten för ett uthålligt samhälle. Biobränslet kommer i ringa grad påverka höghöjdseffekten från flyget. Elektrifiering av flyget tar längre tid.

Ny design har effekt men få bolag kan förnya sin flotta snabbt. Slutsats: Vi måste satsa på teknikutveckling, men tiden att nå klimatmålen är alltför knapp. Annat måste till och snabbt. Vad behöver ske?

Enskilda individer kan göra klimatsmartare val. Det behöver inte försämra vår livskvalitet. Flyget ska inte favoriseras med noll procent koldioxidskatt, noll procent moms på utrikesresor och subventioner. Samhället måste underlätta alternativa resval som är pålitligare, snabbare och lättillgängliga. Internationellt samarbete måste intensifieras. Med hänsyn till att klimatförändringarna redan drabbar stora delar av världen och kommer att drabba oss, indirekt med väpnade konflikter, störd livsmedelsförsörjning och ökande antal klimatflyktingar, och direkt genom ändrade vädermönster och stigande havsnivåer är det bråttom. Jag väntar mig politiskt ledarskap rätt prioriteringar och inte oblygt röstfiske.

Nils Werner

medlem Klimataktion Halmstad

Debatt

MEST LÄST