Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Regeringen måste stå upp för EU-pengar

  Sammanhållningspolitiken inom EU har stor betydelse för hela Sveriges tillväxt och skapar konkret nytta för medborgarna. Det skriver Dag Hultefors och Lena Micko.

  Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

  Debatt 9/2. Genom EU:s sammanhållningspolitik skapas tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i alla medlemsstater. Politiken minskar regionala skillnader och ojämlikheter inom unionen.

  Det görs bland annat genom att EU via fyra olika struktur- och investeringsfonder fördelar resurser till projekt och insatser lokalt och regionalt. Sammanhållningspolitiken utgör kärnan av EU-samarbetet och är det politikområde som håller samman Europas regioner.

  Sammanhållningspolitiken har stor betydelse för hela Sveriges tillväxt och den skapar konkret nytta för medborgarna. Siffror från Tillväxtverket, från programperioden 2007-2013, visar att programmen inom en av fonderna, regionalfonden, lämnat tydliga avtryck som en del av den regionala tillväxtpolitiken.

  De har bidragit till 33 450 nya jobb och 18 200 nya företag. Drygt 11 miljarder kronor har gått till investeringar inom forskning, teknisk utveckling och innovation.

  EU-kommissionen ska under våren föreslå en ny flerårig budget för EU. Förslaget kommer att följas av tuffa förhandlingar i medlemsländerna, bland annat till följd av att Storbritanniens utträde ur unionen gör att budgeten väntas minska avsevärt jämfört med i dag. Sveriges regering har inställningen att budgeten ska minska med lika mycket som Storbritannien bidrar med, det vill säga 13 procent. Regeringen vill framför allt skära ner på sammanhållningspolitiken, främst i rikare länder, Sverige inkluderat.

  SKL delar uppfattningen att den totala EU-budgeten behöver minska. Vi anser dock att regeringen måste värna sammanhållningspolitiken. Inför budgetförhandlingarna i EU gör vi bland annat följande medskick till regeringen:

  • Arbeta för att sammanhållningspolitiken ska omfatta alla regioner i samtliga EU-medlemsländer.

  • Anta och driv en position om vad sammanhållningspolitiken ska innehålla. Forskning, innovation, kompetensförsörjning, integration och klimat är exempel på viktiga områden.

  • Se och erkänn hur sammanhållningspolitiken får aktörer lokalt och regionalt runt om i Europa att mobilisera för att nå EU:s gemensamma utmaningar.

  Sammanhållningspolitiken gör allvar av principen att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Det bidrar till EU:s legitimitet på lokal och regional nivå. För svenska regioner gör EU-stödet en avgörande skillnad, och skulle detta försvinna behövs detta kompenseras i statsbudgeten.

  Nyttorna från denna del av EU-politiken är långt mycket större än budgetnivåerna i de enskilda programmen och regeringen bör ta detta i beaktande när man snart inleder förhandlingar med övriga medlemsländer.

  Dag Hultefors (M)

  v ordförande Strukturfondspartnerskapet Västsverige

  Lena Micko (S)

  ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

  Debatt