Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Ny detaljplan i Holm viktig för tätorten

Placeringen av församlingshem och en ny förskola på samma fastighet i Holm har många fördelar, skriver två centerpartister.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Debatt 8/2. Det är av stor betydelse att skyndsamt anta en ny detaljplan för Holm 2:3 som tillåter byggnation av en ny förskola och ett nytt församlingshem i Holm.

Placeringen av församlingshem och en ny förskola på samma fastighet har många fördelar. Dels bidrar det till ett attraktivt centrum i Holm, dels kan det bli en bra trafiklösning.

Halmstads församling har redan i dag både förskola och församlingshem i Holm. Dessa ligger dock på två skilda platser inne i tätorten. De ligger heller inte i anslutning till kyrkan. En nybyggnation av både förskola och församlingshem i anslutning till kyrkobyggnaden har fördelar både för dem som nyttjar lokalerna och för övriga boende i Holm.

Trafikmässigt är det betydligt bättre att ha all verksamhet samlad till en plats i stället för att behöva transportera förskolebarn och kyrkobesökare mellan kyrka-församlingshem, förskola-kyrka-församlingshem varje gång verksamheten vill använda flera lokaler.

Området kring kyrkan är dessutom lätt tillgängligt från de stora tillfartsvägarna, vilket kommer att innebära mindre trafik inne i tätorten. Dessutom blir det nära busshållplatserna och därmed kollektivtrafiken.

Det nya församlingshemmet blir en tillgång för hela Holm då det finns möjlighet att hyra ut till annan verksamhet. I dag hyr församlingen församlingshemmet av kommunen vilket gör att andrahandsuthyrning inte är möjligt. Ett församlingshem i egen regi ger helt andra möjligheter till nyttjande.

I det detaljplaneförslag som kommunens samhällsbyggnadskontor tagit fram finns exempel på hur byggnationen kan komma att se ut. Detta är enbart ett förslag i ett tidigt skede. En ändring av detaljplan handlar först och främst om att möjliggöra en byggnation.

Centerpartiet vill därför betona vikten av att ärendet inte fördröjs och att största möjliga hänsyn tas till omgivande bebyggelse. Exempelvis är det intressant att jämfört med samhällsbyggnadskontorets förslag placera förskolan längre västerut ned mot landsvägen. Det blir en bättre och säkrare trafiklösning och innebär mindre påverkan av utsikten för grannar.

Innebär detta en nödvändig arkeologisk utgrävning på 1 200 kvadratmeter så får kostnaden för denna ställas mot risken för uppkomna kostnader vid långvariga överklaganden.

Centerpartiets organisationer i Holm genom

Annika Johansson Sävborg

Henrik Andersson

Debatt