Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Markarydsbanan är viktig för södra Halland

  Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.


  Vi vill bygga hållbar och långsiktig spårbunden trafik. Det skriver kommunstyrelsens ordförande i Laholm respektive Halmstad.

  Debatt 12/12. Goda möjligheter till pendling är en av de viktigaste faktorerna för en expansiv och attraktiv region. I Halland har vi under många år arbetat intensivt för att nå framgång med dessa frågor. Först och främst för att få en gemensam syn – vad är det vi behöver? För de enskilda orternas, för kommunernas, för regionens, för Sydsveriges bästa? Sedan har vi talat med en gemensam röst.

  Samsyn och samarbete är en effektiv metod för att nå sina mål. Det ser vi allra senast i den nationella transportplan som förväntas fastställas av regeringen under våren 2018. I den finns pengar avsatta för en utbyggnad av Halmstad C. I och med det kommer bland annat äntligen bangården att byggas ut och det ger goda förutsättningar för att utveckla bland annat tågtrafiken på Markarydsbanan.

  I Halmstad och Laholm är vi angelägna om att få igång tågtrafik på sträckan Halmstad-Laholm-Markaryd-Hässleholm – och med stopp i varje kommun. För att förenkla för arbetspendling, men också öppna för smidigare och snabbare fjärresor i och med kopplingen mellan Västra och Södra stambanan. När trafiken väl är i gång ska den fungera väl och systemet vara robust. Därför är planering och att göra saker i rätt ordning mycket viktigt.

  Ett par olika avsiktsförklaringar finns för persontrafiken på Markarydsbanan. Regionerna är de som har utvecklingsansvar för kollektivtrafiken – och i Region Hallands politiskt beslutade trafikförsörjningsprogram har vi arbetat för att få med utbyggnad av Markarydsbanan.

  Just nu pågår en så kallad ÅVS, åtgärdsvalsstudie, hos Trafikverket för Markarydsbanan. Den tar hänsyn till bland annat samtliga inblandade regioners trafikförsörjningsprogram, Kronobergs och Skånes utöver Hallands. I januari 2018 kommer studien vara färdig – och ge svar på hur banan ska både kunna användas för såväl person- som godstrafik, men också användas som omledningsbana. Under 2018 kommer en liknande studie göras för utbyggnaden av Halmstad C. Dessa två analyser är självklart mycket viktiga.

  Markarydsbanans kapacitet – utan möjligheter till möten samt dess funktion som omledningsbana – gör att det är förenat med svårigheter att starta persontrafik i nuläget. Riskerna för förseningar är stora. Markarydsbanan är dessutom en bit i ett stort pussel. Framför allt kan den påverka trafiken på Västkustbanan.

  Vi vill bygga hållbar och långsiktig spårbunden trafik. Om vi är många som arbetar åt samma håll går det både fortare och blir bättre. Halmstads och Laholms kommuner kommer fortsätta det viktiga arbetet med att medverka till persontrafik på Markarydsbanan.

  Elisabet Babic (M)
  kommunstyrelsens ordförande Laholm
  Carl Fredrik Graf (M)
  kommunstyrelsens ordförande Halmstads kommun