Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Indelningen av elområdena är orättvis

Det som var tänkt som en stimulans för att öka utbyggnad av elproduktionen i södra Sverige har blivit en permanent straffskatt. Det skriver Roland Adler från Villaägarna.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Debatt 14/3. Sedan 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Område 4 omfattar Skåne, Blekinge och Öland samt delar av Småland och Halland. Indelningen gjordes tämligen godtyckligt och elområde 4 kom att omfatta Sydkrafts regionala elnät.

Elkonsumenterna i område 4 betalar mer för sin el än vad man gör i övriga delar av landet. Sedan 2011 handlar det sammanlagt om hundratals miljoner kronor. Syftet var att dessa pengar skulle användas för två ändamål; dels bygga ut elproduktionen inom område 4, dels förbättra överföringskapaciteten från norra Sverige till södra Sverige. När detta var genomfört skulle elområdena, enligt vad som förespeglades oss, avskaffas och hela landet, på lika villkor, få del av den nationella resurs som elproduktionen utgör.

Utbyggnaden av elproduktionen i Sverige har vi alla varit med och solidariskt betalat för. Till skillnad från vattenkraft och vindkraft ses dock kärnkraften som en nationell resurs, vars produktion i Ringhals och Oskarshamn inte räknas södra Sverige tillgodo, när man beräknar den regionala elproduktionskapaciteten.

Eftersom elområde 4 har en stor befolkning samtidigt som möjligheterna att bygga ut elkraftsproduktionen i södra Sverige är begränsade till i huvudsak vindkraft, så råder det fortfarande ett underskott av elproduktion i södra Sverige. Stora delar av vindkraftsutbyggnaden de senaste åren har i stället skett i norra Sverige, där det inte finns något elunderskott.

Det förefaller inte heller finnas någon vilja hos aktörerna på marknaden att bygga ut kraftproduktionen inom elområde 4, tvärtom verkar kraftproducenterna nöjda med sakernas nuvarande tillstånd: man får mer betalt för all el som produceras inom elområde 4 eller säljs till konsumenterna där.

Inte heller den utbyggnad av kraftnätet som var planerad har genomförts: den för södra Sverige viktigaste delen av Sydvästlänken, utbyggnaden till Norge, har strukits från planerna. Denna utbyggnad hade kunnat säkerställa elleveranserna till södra Sverige genom att vi kunnat köpa norsk överskottsproduktion.

Sedan elområdena inrättades har vi haft relativt milda vintrar, åtminstone i södra Sverige. När det blir en sträng vinter i hela landet kan elbristen snabbt bli kännbar och en mycket dyr affär för elkonsumenterna i elområde 4.

Risken för att vi ska få elbrist i Sverige kommer att öka markant när två av Ringhals reaktorer läggs ner år 2019 respektive 2020. Då blir elproduktionen verkligen sårbar.

Det som var tänkt som en tidsbegränsad stimulans för att öka utbyggnad av elproduktionen i södra Sverige har blivit en permanent straffskatt.

Därför kräver vi, Villaägarnas lokalföreningar inom elområde 4, att elområdena avskaffas omgående. Sveriges elproduktion är en nationell resurs som alla svenskar har rätt att nyttja på lika villkor.

Roland Adler

Villaägarna region väst

för Villaägarnas lokalföreningar inom elområde 4

Debatt

MEST LÄST