Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Habibliteringar måste ses som kunskapsbank

Företrädare för RBU Halland och DHR Halmstad ifrågasätter varför vuxenhabiliteringarna inte har tillgång till läkare.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Debatt HP 11/1. Avsaknaden av läkare på vuxenhabiliteringarna i Halland, kan ses som en enorm förlust för patienterna och deras närstående. Patientsäkerheten kan ifrågasättas och likaså försämras möjligheten för habiliteringarna att bygga upp en kunskapsbank kring ovanliga diagnoser.

Undertecknande föreningar ser ett stort problem i att vuxenhabiliteringarna i Halland saknar tillgång till läkare. Under uppväxten finns det hela tiden ett team som stöttar upp barnen/ungdomarna och familjerna, men när barnen fyller 18 år försvinner läkarkompetensen och man hänvisas istället till vårdcentralen vad gäller läkarkontakt. Vi anser att kompetensen hos läkarna på vårdcentralerna oftast inte är tillräcklig, för att hjälpa våra medlemmar med rörelsehinder och olika typer av funktionsnedsättningar. Det saknas en tydlig väg vart man ska vända sig, när man inte längre har tillgång till läkarkontakt på habiliteringen.

Många av våra medlemmar har funktionsnedsättningar som kräver speciella medicinska insatser och ett stort antal har flerfunktionsnedsättningar, som gör att det är svårt att veta vad som är vad i problematiken. Ibland tillkommer också sjukdomar till grundfunktionsnedsättningen och här är det svårt för vårdcentralen att hjälpa patienterna, eftersom de redan har en så komplex sjukdomsbild och ofta många olika mediciner.

Dessutom har en del av medlemmarna väldigt ovanliga funktionsnedsättningar, som det bara finns några få fall av i världen. Då är det verkligen viktigt att specialkompetens finns för patienterna.

Habiliteringen har en samlad kunskap kring olika funktionsnedsättningar och en förutsättning för att denna kunskap ska behållas och byggas på är att nämnda patientgrupper är inskrivna på habiliteringen även i vuxen ålder. Vi menar att habiliteringarna ska ses som en kunskapsbank, som kan utbyta erfarenhet och hjälpa varandra. Att inte ha tillgång till läkare i ett team på habiliteringen, där det finns så många andra kompetenser, såsom sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog och logoped, måste ses som en förlust!

Det torde även vara ekonomiskt lönsamt att ge denna patientgrupp vård med rätt kompetens, istället för att låta dem söka runt bland vårdcent-ralerna. Vi är även övertygade om att tryggheten i att kunna få tag på en läkare med rätt kompetens, gör att familjerna klarar många situationer själva i samråd med habiliteringen, istället för att behöva läggas in på sjukhus.

Undertecknande föreningar anser att det är av största vikt, att skyndsamt tillsätta en läkarkompetens i teamen på vuxenhabiliteringarna i Halland. Detta för att garantera patientsäkerheten, samt för att behålla och bygga på habiliteringarnas kunskaper kring ovanliga diagnoser.

Maria Norrman,

ordförande RBU Halland, Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Bodil Timmermann,

ordförande DHR Halmstad – Hylte – Laholm, Delaktighet – Handlingskraft - Rörelsefrihet

Debatt

MEST LÄST