Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Cirkulär ekonomi kräver samverkan

Vivab, Avfall Sverige och HEM framför vikten av en cirkulär ekonomi.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Avfallsmängderna i Sverige kan öka till det dubbla inom 30 år om utvecklingen fortsätter som hittills. Det är inte hållbart. Även om vi i Sverige är bra på att ta hand om och återvinna avfallet är detta inte vägen mot en framtida cirkulär ekonomi. I stället måste avfallsmängderna minska och mer måste återanvändas.

Avfall Sverige har länge efterlyst ett förtydligande av kommunernas roll för att öka återanvändning och hur detta arbete ska finansieras. Nu har ett förtydligande kommit från regeringens utredare, något Avfall Sverige välkomnar.

Remisstiden har just gått ut för regeringens utredning om att öka återanvändningen. Avfall Sverige är en av de remissinstanser som har lämnat svar.

Utredningen innehåller konkreta förslag om hur kommunen kan arbeta avfallsförebyggande. Till exempel genom att informera kommuninvånarna om hur de kan förebygga avfall och hur återanvändning kan främjas på olika sätt. En viktig aspekt är att det nu görs tydligt hur detta arbete kan finansieras.

Inom EU pågår ett intensivt arbete för att ställa om Europa till en mer cirkulär ekonomi, som bygger på att återanvända, laga och att betrakta avfall som en resurs. Det kräver produkter som är mer hållbara, mer återvinningsbara och där icke förnybara material kan ersättas med förnybara. Samtidigt måste vi vara uppmärksamma på att inte återcirkulera farliga ämnen som finns i produkterna.

Begreppet cirkulär ekonomi har blivit på modet. Kommuner har dock arbetat med detta i många år. Men kommunerna vare sig kan eller ska ensamma bära ansvaret. Det vilar lika mycket på tillverkare, handel, företag med flera. Därför måste samverkan till, för att få en fungerande cirkulär ekonomi i ett samhälle där resurser tas till vara och så lite som möjligt blir avfall.

Kommunernas roll är viktig. Det är kommunerna som står medborgarna nära och kan samordna information för att främja återanvändning till exempel genom att göra återvinningscentralerna till platser också för återbruk.

Kommunerna har redan en tydlig roll visavi medborgarna för källsortering och insamling av exempelvis matavfall. Allt måste ses i en helhet utifrån medborgarperspektivet. Det är bra att det nu klargörs att kommunerna ska ha en lagreglerad roll kring återanvändning och att finansiering av nödvändiga insatser möjliggörs.

Avfall Sverige stödjer avfallshierarkin som princip för avfallshanteringen. Det innebär att förebygga avfall, främja återanvändning samt återvinna och bortskaffa avfall på bästa sätt och enligt avfallshierarkins ordning. Detta ligger också helt i linje med Avfall Sveriges vision ”Det finns inget avfall”. Det betyder att Avfall Sverige verkar för att hushåll ska kunna konsumera och agera ansvarsfullt så att inget onödigt konsumeras och för att allt kommer till optimal nytta.

Förra året, 2016, visade statistik över avfallsmängderna för första gången på länge en viss minskning. Genom de förslag som utredningen har lämnat kan kommunerna arbeta ännu mer effektivt för att minska avfallet och bidra till att mer återanvänds. Låt oss få verktyg att göra det!

Margareta Björksund-Tuominen, VD Vivab
Monica Karlsson, VD HEM
Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige